Uspenski katedralen

Kristi födelse –ikonen. Ikonen står framme från första advent till trettondag.