Helsingfors julkrubbor

Se barnet 

I barnet finner vi det som är viktigast i livet – förmågan att intuitivt varsebli känslor, att se, utforska, fråga och undra över livet och hur allt hänger ihop. Barnets äkthet utgår säkert från ett öppet hjärta. Fantasi och lek öppnar hisnande perspektiv och möjligheter till äventyr i en annan verklighet. I leken är allt möjligt, det sägs ju att barnet i leken tycker sig vara huvudet högre än annars. Det är naturligt för barnet att sträcka sig efter det som är gott och hoppingivande. I dessa bistra tider är det extra viktigt att vi alla tar vara på det goda.  

Essensen i julberättelsen är det nyfödda barnet. Julens barn ligger i en krubba och sträcker ut sin lilla hand till oss mänskor. Vi får leva oss in i berättelsen om krubban och förundras över den och dess ymnighet och nyanser, vi kan nästan känna dess doft. Texten är inte formbunden utan en berättelse som är full av överraskningar och symbolik. Julberättelsen får öppna sig, utvecklas och blomstra i våra sinnen. Låt oss hoppas att vi alla likt barnen vågar göra en djupdykning in i julens mångdimensionella värld.