Aseman kello

Kristi födelse –ikon (tryckbild) samt krubbfigurer av olivträ från Betlehem. Föremålen står framme 24.11.2019-6.1.2020.