Helsingfors domkyrka

Barnens krubba. 

Krubban står framme från första advent till trettondag.

Så här byggdes barnens krubba 

Bildkonstgruppen träffades i Pia Niemis ateljé för att bekanta sig med julberättelsen. Tillsammans funderade de över personerna som nämns i berättelsen och bestämde vem som skulle tillverka vilken figur.  

Rödleran mjukades upp och gruppens medlemmar gick in för sin uppgift med stor iver och koncentration. Under den skapande processen funderade barnen tillsammans på om figurerna skulle stå eller sitta och hur stora de borde vara för att skapa en fin helhet. Den sittande Marias hållning korrigerades och änglarnas vingar justerades flera gånger. Barnen hade en klar vision av hur de stolt framskridande vise männen och de anspråkslösa herdarna skulle se ut. Sedan lammen fått sin lockiga päls och figurerna sin form och plats fick de torka. 

Leran brändes 

Vid följande träff fick barnen koncentrera sig på detaljerna. De vise männens gåvor, änglarnas vingar och stjärnan målades i guld och silver. De vise männen fick mantlar i en violett nyans. Josef fick en grön mantel och Maria en dräkt i rött och blått. Jesusbarnet lindades i vitt ylle. Herdarna fick dräkter i grå nyanser. Rödlerans vackra, varma färg fick synas. Sin grundfärg får krubban av det torkade, gröna höet. Då allt var klart fick barnen återberätta julberättelsen med egna ord.  

Krubban byggdes 2004 av Elina Hooli, Mirja Österinen, Anna Kalliomäki, Miisa Mustonen, Heini Leskinen, Linda Laakso, Anna Kaivola och Sara Heikkilä. Som handledare för gruppen fungerade Pia Niemi, florist och lärare i småbarnspedagogik